Τὸ ἀληθινὸ Ῥωμαίικο

Ὁ ἀγαπητός μας φίλος «Ἑλληνορθόδοξος», σχολίασε σὲ ἀνάρτηση τοῦ κ. Κωνσταντίνου Βαρδάκα ΕΔΩ, σχετικὰ μὲ τὸν Ἅγιο Παΐσιο καὶ τὸ ἔθνος. Διαβάστε τό σχόλιο:
Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι.... γιὰ τὰ Αἵματα τῶν Μαρτύρων καὶ τῶν Ἡρώων μας. Αὐτὰ τὰ Αἵματα εἶναι ἡ Παρακαταθήκη μας. Αὐτὰ τὰ Αἵματα ἔχουν ποτίσει τὴν Ἑλληνικὴ Γή καὶ τὴν καθιστοῦν Ἱερή.
Θέλω νὰ ἐξομολογηθῶ κάτι στὸν ἀγαπητὸ κύριο Βαρδάκα καὶ στοὺς Συνέλληνες τοῦ Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ.
Περιέργως, ὅσο βλέπω τὰ πράγματα νὰ ὁδεύουν πρὸς τὸ χειρότερο, τόσο περισσότερο χαίρομαι.
Τοὺς τελευταίους μῆνες διακατέχομαι ἀπὸ μία περίεργη εὐφορία, καθὼς βλέπω τὸ ψευτορωμαίικο νὰ πλησιάζει στὸ τέλος του.
Βλέπω τοὺς γύρω μου νὰ ἀγωνιοῦν γιὰ τὸν μισθό τους καὶ γιὰ τὶς συντάξεις τους, οἱ φίλοι μου μὲ ρωτοῦν μὲ ἀγωνία τί θὰ γίνει ἂν γυρίσουμε στὴν δραχμή, οἱ περισσότεροι ἀνησυχοῦν γιὰ τὶς καταθέσεις τους καὶ πάει λέγοντας...
Γιὰ νὰ μὴν παρεξηγηθῶ, δηλώνω πώς κι ἐγὼ εἶμαι μισθοσυντήρητος.... δὲν εἶμαι πλούσιος, ἀλλὰ περιέργως νιώθω μία ψυχικὴ ἠρεμία καὶ αἰσιοδοξία ἄνευ προηγουμένου.
Ἐπίσης - γιὰ νὰ μὴν παρεξηγηθῶ - δὲν χαίρομαι μὲ τὴν καταστροφὴ τῆς Πατρίδας....
Ἁπλῶς διαβλέπω τὸν θάνατο τοῦ παλιοῦ καὶ τὴν ἔλευση τοῦ νέου.
Αἰσθάνομαι ὅτι ὁ Θεὸς προορίζει τὴν γενιά μας γιὰ συγκλονιστικὰ γεγονότα, καὶ αὐτὸ μὲ χαροποιεῖ ἰδιαιτέρως.
Τὸ ψευτορωμαίικο πεθαίνει, καὶ ξέρω ὅτι ὁ Πατροκοσμᾶς καὶ ὁ Ἅγιος Παΐσιος θὰ ἤθελαν νὰ ζοῦν σήμερα καὶ νὰ δοῦν αὐτὰ ποῦ θὰ δοῦμε ἐμεῖς.
Ἴσως κάποιοι μὲ κατηγορήσουν ὅτι ἔχω ἐκκοσμικευμένο πνεῦμα, ἀλλὰ πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι - σὲ κάποια κομβικὰ σημεῖα - ὁ Θεὸς παρεμβαίνει στὴν ἀνθρώπινη Ἱστορία.
Ἐπίσης - ἂν καὶ εἶμαι ἕνας ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος - ἔχω μάθει νὰ ἐμπιστεύομαι τὴν Θεία Πρόνοια, ἡ ὁποία μὲ ἔχει βοηθήσει σὲ πολλὲς κομβικὲς στιγμὲς τῆς ζωῆς μου.
Πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι τὸ ἴδιο συμβαίνει τώρα μπροστὰ στὰ μάτια μας καὶ γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος.... ἡ διάλυση τοῦ ψευτορωμαίικου καὶ ἡ ἔναρξη τῆς ἀλληλουχίας τῶν γεγονότων πού θὰ ὁδηγήσουν στὸ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΩΜΑΙΙΚΟ. 
Γιὰ τὰ Αἵματα τῶν Μαρτύρων καὶ τῶν Ἁγίων μας.
ΓΕΝΟΙΤΟ !!!

«Ἑλληνορθόδοξος»


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις