Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό: Ἐλβετίδα συγγραφέας ὁμολογεῖ: "Ἐμεῖς οἱ δυτικοί, παλεύουμε ἐδῶ καὶ αἰῶνες μέσω τοῦ Βατικανοῦ νὰ ἐξαφανίσουμε τοὺς Ἕλληνες!"

Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό:

 Ἐλβετίδα συγγραφέας ὁμολογεῖ: 
"Ἐμεῖς οἱ δυτικοί, παλεύουμε ἐδῶ καὶ αἰῶνες μέσω τοῦ Βατικανοῦ νὰ ἐξαφανίσουμε τοὺς Ἕλληνες!"

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις